.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Pokaż nam swoją choinkę i wygraj zestaw szklanych bombek choinkowych"
 2. Organizatorem i fundatorem nagrody w konkursie jest DecorGuru.pl
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage sklepu DecorGuru.pl, pod adresem: https://www.facebook.com/DecorGuruPL

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym opublikować zdjęcie drzewka świątecznego.
 3. Zwycięskim zdjęciem będzie to, które od chwili publikacji najpóźniej do dnia 26.12.2021 r. do godz. 20:00 zdobędzie najwięcej polubień i reakcji.

§ 3 NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw szklanych bombek choinkowych z oferty sklepu DecorGuru. https://decorguru.pl/zestawy-bombek/9961-zestaw-bombek-szklanych-choinkowych-16szt-szpic-zloto-czerwony-5903178787856.html
 2. Zdobywcą nagrody jest Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska najwięcej polubień i reakcji.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście na FB, który zostanie opublikowany w dniu 27.12.2021 r.
 4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez DecorGuru.pl
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Zwycięzcę (Uczestnika Konkursu) ( prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.decorguru.pl